O nas

Jagielloński Instytut Wydawniczy

zaprasza do współpracy autorów publikacji naukowych.
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego projektu.

Monografie Akademii Jagiellońskiej

Orzecznictwo Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w skargach zbiorowych

Tadeusz Jasudowicz

Zamknięte
miasta Rosji
Aspekty
prawnoustrojowe
i społeczne

Magdalena Micińska

Wykonawcy wyroków śmierci w Polsce w XX wieku. Historia nieznana

Jan Sebastian Meler

Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

Włodzimierz Wysocki

Prawo do życia w świetle standardów praw człowieka

Marta Lang

Polityka
oświatowa
państwa
polskiego
w latach 1955–1970

Ludwik Stanisław Szuba