O nas

Jagielloński Instytut Wydawniczy

wydaje przede wszystkim literaturę z zakresu nauk historycznych, prawno-administracyjnych, społecznych, politycznych, geograficznych oraz sztuki.

Cnoty społeczne u Konfucjusza i Tomasza z Akwinu. Studium porównawcze nad sprawnościami moralnymi wschodu i zachodu

Adam Machowski

Edukacja ku nowym kompetencjom nauczyciela XXI wieku – pomiędzy zachowawczością a nowymi perspektywami

Dagna Czerwonka

Katolicki wymiar edukacji domowej

Wojciech Jerzy Skotnicki

On life, death and liberty

Marta Lang

Nueva Planta Filipa V – konstytucja absolutyzmu. Studium ustrojowo-administracyjne z dziejów Hiszpanii w początkach XVIII w.

Michał Zbigniew Dankowski

Osoba – Wychowanie – Świętość. Refleksje pedagogiczno-teologiczne

Ireneusz Werbiński