Administracja jej etyka i pragmatyka służbowa

Niniejszy podręcznik obejmuje ogólny zarys wiedzy o administracji, o jej istocie, historii i przekształceniach, a także o jej roli i znaczeniu dla państwa i społeczeństwa.

Kierując tę publikację w szczególności do studentów fakultetu administracji i jej pokrewnych, autor skupił uwagę na omówieniu istoty administracji, przeglądzie regulacji prawnych określających powinności etyczne urzędnika administracji publicznej, jak i na zbiorach zasad i powinności etycznych zawartych w urzędniczych kodeksach etycznych krajowych i międzynarodowych oraz w pragmatykach zawodowych regulowanych ustawami.