Monografie Akademii Jagiellońskiej

Cnoty społeczne u Konfucjusza i Tomasza z Akwinu. Studium porównawcze nad sprawnościami moralnymi wschodu i zachodu

Adam Machowski

Recenzenci:
dr hab. Grzegorz Górski, prof. Akademii Jagiellońskiej
ks. prof. Mirosław Mróz, Wydział Teologiczny UMK w Toruniu

Korekta: Sylwia Sass
Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Mariusz Syguła

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Adam Machowski
Toruń 2023

Zobacz też

Zobacz więcej