Monografie Kolegium Jagielońskiego

Kryzys konstytucyjny w Hiszpanii początku XXI w. Szkice prawnoustrojowe: geneza – rozwój – perspektywy

Michał Zbigniew Dankowski

Recenzenci:
dr hab. Viktoria Serzhanova, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie
dr hab. Grzegorz Górski, prof. Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu

Redaktor prowadzący: Beata Króliczak-Zajko

Korekta: Paweł Jaroniak

Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko

Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. & Jagielloński Instytut Wydawniczy & Michał Zbigniew Dankowski

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy

Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej