Monografie Akademii Jagiellońskiej

On life, death and liberty

Marta Lang

Recenzenci:
dr Magdalena Micińska – Jagiellonian College, Toruń
dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK – Nicolaus Copernicus University, Toruń

Korekta: Anna Wójtowicz
Opracowanie graficzne : Beata Króliczak-Zajko
Skład: Mariusz Syguła

Copyright by © Jagiellonian Publishing Institute & Marta Lang
Toruń 2023

Zobacz też

Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu Early medieval and early modern burial site in Pień

pod redakcją / edited by Dariusz Poliński

Ochrona
srodowiska
w Rosji
Wybrane aspekty prawno-por6wnawcze

Magdalena Micińska

Polonia Restituta. Ustrój Państwa Polskiego w XX wieku.

Grzegorz Górski

Historia ustrojów państw.

Grzegorz Górski

Osoba – Wychowanie – Świętość. Refleksje pedagogiczno-teologiczne

Ireneusz Werbiński

Le Corbusier
– cień w pieczarze
Platona

Andrzej Wojciechowski

Formularz kontaktowy

„On life, death and liberty”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.