Monografie Kolegium Jagielońskiego

Selected studies on Polish Constitutional History

Grzegorz Górski

Recenzenci:
prof. Dr Radek Jurčík, Ph.D.
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA

Redaktor prowadzący: Beata Króliczak-Zajko

Redakcja: Marta Malinowska-Reich

Korekta: Bartłomiej Kuczkowski

Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko

Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Grzegorz Górski

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy

Zobacz też

Zobacz więcej