Monografie Kolegium Jagielońskiego

Selected studies on Polish Constitutional History

Grzegorz Górski

Recenzenci:
prof. Dr Radek Jurčík, Ph.D.
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA

Redaktor prowadzący: Beata Króliczak-Zajko

Redakcja: Marta Malinowska-Reich

Korekta: Bartłomiej Kuczkowski

Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko

Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Grzegorz Górski

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy

Zobacz też

Einen Schaden vergüten czyli o imperatywie wynagrodzenia szkód popełnionych przez Niemców w Polsce 1939–1945

Joanna Górska- Szymczak Grzegorz Górski

Osoba – Wychowanie – Świętość. Refleksje pedagogiczno-teologiczne

Ireneusz Werbiński

Ut omnes aliquam partem habeant in principatu Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty w myśli Tomasza z Akwinu

Adam Machowski

Wrzesień 1939. Nowe spojrzenie.

Grzegorz Górski

Edukacja ku nowym kompetencjom nauczyciela XXI wieku – pomiędzy zachowawczością a nowymi perspektywami

Dagna Czerwonka

Prawne problemy tragedii smoleńskiej. Teksty i materiały.

Grzegorz Górski

Formularz kontaktowy

„Selected studies on Polish Constitutional History”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.