Monografie Kolegium Jagielońskiego

Ut omnes aliquam partem habeant in principatu Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty w myśli Tomasza z Akwinu

Adam Machowski

Recenzenci:
ks. prof. Mirosław Mróz, Wydział Teologiczny, UMK w Toruniu

Redaktor prowadzący: Beata Króliczak-Zajko

Redakcja i korekta: Sylwia Sass

Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko

Skład: Iwona Banasiak

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. & Jagielloński Instytut Wydawniczy & Adam Machowski

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy

Toruń 2021

Zobacz też

Opozycja demokratyczna w Toruniu i w województwie toruńskim w latach 1976–1980

Wojciech Polak Sylwia Galij-Skarbińska Aleksandra Jankowska-Wojdyło Michał Białkowski

Działalność
Kujawsko-Pomorskiego
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka
w Toruniu
w latach 1964–2020

Dagna Czerwonka

Bezpieczeństwo jako obszar zarządzania jednostką terytorialną

Andrzej Potoczek

Wykonawcy wyroków śmierci w Polsce w XX wieku. Historia nieznana

Jan Sebastian Meler

Kryzys konstytucyjny w Hiszpanii początku XXI w. Szkice prawnoustrojowe: geneza – rozwój – perspektywy

Michał Zbigniew Dankowski

Orzecznictwo Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w skargach zbiorowych

Tadeusz Jasudowicz

Formularz kontaktowy

„Ut omnes aliquam partem habeant in principatu Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty w myśli Tomasza z Akwinu”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.