Monografie Kolegium Jagielońskiego

Ut omnes aliquam partem habeant in principatu Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty w myśli Tomasza z Akwinu

Adam Machowski

Recenzenci:
ks. prof. Mirosław Mróz, Wydział Teologiczny, UMK w Toruniu

Redaktor prowadzący: Beata Króliczak-Zajko

Redakcja i korekta: Sylwia Sass

Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko

Skład: Iwona Banasiak

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. & Jagielloński Instytut Wydawniczy & Adam Machowski

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy

Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej