Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Wychowanie w skautingu
–harcerstwie

Wojciech Jerzy Skotnicki

Monografia przygotowana w ramach współpracy
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie z Kolegium Jagiellońskim w Toruniu.

Recenzenci: Ks. prof. zw. dr hab. Zbigniew Jan Marek SJ – Akademia Ignatianum
w Krakowie
dr hab. Grzegorz Górski prof. KUL i TSW-KJ – Toruńska Szkoła
Wyższa – Kolegium Jagiellońskie

Korekta: Joanna Panek, Marta Malinowska-Reich
Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Paweł Banasiak

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut
Wydawniczy & Wojciech Jerzy Skotnicki

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej