Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Wychowanie w skautingu
–harcerstwie

Wojciech Jerzy Skotnicki

Monografia przygotowana w ramach współpracy
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie z Kolegium Jagiellońskim w Toruniu.

Recenzenci: Ks. prof. zw. dr hab. Zbigniew Jan Marek SJ – Akademia Ignatianum
w Krakowie
dr hab. Grzegorz Górski prof. KUL i TSW-KJ – Toruńska Szkoła
Wyższa – Kolegium Jagiellońskie

Korekta: Joanna Panek, Marta Malinowska-Reich
Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Paweł Banasiak

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut
Wydawniczy & Wojciech Jerzy Skotnicki

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy
Toruń 2021

Zobacz też

Czas próby Kościół katolicki w okresie PRL

Redakcja naukowa: Wojciech Polak, Arkadiusz Czwołek, Sylwia Galij-Skarbińska

Ut omnes aliquam partem habeant in principatu Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty w myśli Tomasza z Akwinu

Adam Machowski

Le Corbusier
– cień w pieczarze
Platona

Andrzej Wojciechowski

Panorama problematyki współczesnego ojcostwa

Anna Więcławska

Historia ustrojów państw.

Grzegorz Górski

Polityka
oświatowa
państwa
polskiego
w latach 1955–1970

Ludwik Stanisław Szuba

Formularz kontaktowy

„Wychowanie w skautingu
–harcerstwie”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.