Monografie Kolegium Jagielońskiego

Wychowanie wobec współczesnych wyzwań

Eugeniusz Suwiński

Recenzenci:
ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Kolegium Jagiellońskie w Toruniu
dr hab. Mieczysław Dudek, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

Korekta: Anna Mądry
Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c., Jagielloński Instytut Wydawniczy oraz Eugeniusz Suwiński

Współpraca wydawnicza: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy

Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej