Rola administracji w budowie pozycji Chińskiej Republiki Ludowej jako supermocarstwa

Karolina Muzyczka

Autoformacja dziś

Elwira Balcer

Selected studies on Polish Constitutional History

Grzegorz Górski

Problematyka podatkowa w orzecznictwie strasburskim

Tadeusz Jasudowicz

Panorama problematyki współczesnego ojcostwa

Anna Więcławska

Idea zarządzania zintegrowanego – zarys problemu

Andrzej Potoczek

Bezpieczeństwo lokalne – wybrane aspekty

Grzegorz Górski, Andrzej Potoczek

Bezpieczeństwo jako obszar zarządzania jednostką terytorialną

Andrzej Potoczek

Wrzesień 1939. Nowe spojrzenie.

Grzegorz Górski

Historia administracji

Grzegorz Górski

Polonia Restituta. Ustrój Państwa Polskiego w XX wieku.

Grzegorz Górski

Prawne problemy tragedii smoleńskiej. Teksty i materiały.

Grzegorz Górski

Polityka terytorialna jako polityka publiczna.

Andrzej Potoczek

Rzeczpospolita polsko-litewska.

Grzegorz Górski

Historia ustrojów państw.

Grzegorz Górski

Administracja jej etyka i pragmatyka służbowa

Zbigniew Szonert

„More perfect Union” versus „ever closer Union”

Joanna Górska-Szymczak