Wybrane problemy administracji w świetle standardów europejskich

Tadeusz Jasudowicz

Miłosz a malarstwo

Ewa Dryglas-Komorowska

Liberum Veto – chluba czy przekleństwo

Michał Zbigniew Dankowski

Bezpieczeństwo w Polsce i Europie – wybrane aspekty

Grzegorz Górski, Krzysztof Garczewski, Anna Garczewska, Andrzej Potoczek

Województwo Kujawsko- Pomorskie w perspektywie rozwoju lokalnego i regionalnego – problemy teorii i praktyki

Andrzej Potoczek