Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Edukacyjny potencjał pieszych pielgrzymek na Jasną Górę

Karolina Wiśniewska

Recenzenci: ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas, prof. UMK w Toruniu
ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Kolegium Jagiellońskie w Toruniu

Korekta: Ewelina Gajewska-Jendryczka, Marta Malinowska-Reich
Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c., Jagielloński Instytut Wydawniczy
oraz Karolina Wiśniewska
Współpraca wydawnicza: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c.
oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy

Zobacz też

Zobacz więcej