Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

Włodzimierz Wysocki

Recenzenci:
prof. dr hab. Stanisław Śladkowski
dr hab. Arkadiusz Letkiewicz
dr hab. Zbigniew Kwiasowski

Opracowanie redakcyjne: zespół Machiny Druku
Opracowanie graficzne serii: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Włodzimierz Wysocki
Toruń 2021

Zobacz też

Selected studies on Polish Constitutional History

Grzegorz Górski

Bezpieczeństwo jako obszar zarządzania jednostką terytorialną

Andrzej Potoczek

Edukacyjny potencjał pieszych pielgrzymek na Jasną Górę

Karolina Wiśniewska

Wychowanie w skautingu
–harcerstwie

Wojciech Jerzy Skotnicki

Nueva Planta Filipa V – konstytucja absolutyzmu. Studium ustrojowo-administracyjne z dziejów Hiszpanii w początkach XVIII w.

Michał Zbigniew Dankowski

Ut omnes aliquam partem habeant in principatu Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty w myśli Tomasza z Akwinu

Adam Machowski

Formularz kontaktowy

„Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa ogólnego Polski”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.