Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

Włodzimierz Wysocki

Recenzenci:
prof. dr hab. Stanisław Śladkowski
dr hab. Arkadiusz Letkiewicz
dr hab. Zbigniew Kwiasowski

Opracowanie redakcyjne: zespół Machiny Druku
Opracowanie graficzne serii: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Włodzimierz Wysocki
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej