Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Le Corbusier
– cień w pieczarze
Platona

Andrzej Wojciechowski

Recenzenci:
prof. dr hab. Stanisław Kowalik
prof. dr hab. Zbigniew Makarewicz
prof. dr hab. Ernest Niemczyk

Redakcja: Anna Mądry
Korekta: Anna Mądry
Opracowanie graficzne serii: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy oraz Andrzej Wojciechowski

Zobacz też

Zobacz więcej