Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Le Corbusier
– cień w pieczarze
Platona

Andrzej Wojciechowski

Recenzenci:
prof. dr hab. Stanisław Kowalik
prof. dr hab. Zbigniew Makarewicz
prof. dr hab. Ernest Niemczyk

Redakcja: Anna Mądry
Korekta: Anna Mądry
Opracowanie graficzne serii: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy oraz Andrzej Wojciechowski

Zobacz też

Wybrane problemy administracji w świetle standardów europejskich

Tadeusz Jasudowicz

Wychowanie w skautingu
–harcerstwie

Wojciech Jerzy Skotnicki

Historia ustrojów państw.

Grzegorz Górski

„More perfect Union” versus „ever closer Union”

Joanna Górska-Szymczak

Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu Early medieval and early modern burial site in Pień

pod redakcją / edited by Dariusz Poliński

Bezpieczeństwo w Polsce i Europie – wybrane aspekty

Grzegorz Górski, Krzysztof Garczewski, Anna Garczewska, Andrzej Potoczek

Formularz kontaktowy

„Le Corbusier
– cień w pieczarze
Platona”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.