Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Ochrona wolności religijnej w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna

Przemysław Komorowski

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
dr hab. Grzegorz Górski, prof. Kolegium Jagiellońskiego

Korekta: Joanna Biela
Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Paweł Banasiak

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Przemysław Komorowski
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej