Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Ochrona wolności religijnej w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna

Przemysław Komorowski

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
dr hab. Grzegorz Górski, prof. Kolegium Jagiellońskiego

Korekta: Joanna Biela
Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Paweł Banasiak

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Przemysław Komorowski
Toruń 2021

Zobacz też

Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

Włodzimierz Wysocki

Kryzys konstytucyjny w Hiszpanii początku XXI w. Szkice prawnoustrojowe: geneza – rozwój – perspektywy

Michał Zbigniew Dankowski

Polonia Restituta. Ustrój Państwa Polskiego w XX wieku.

Grzegorz Górski

Rzeczpospolita polsko-litewska.

Grzegorz Górski

Bezpieczeństwo jako obszar zarządzania jednostką terytorialną

Andrzej Potoczek

Katolicki wymiar edukacji domowej

Wojciech Jerzy Skotnicki

Formularz kontaktowy

„Ochrona wolności religijnej w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.