Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Prawo do życia w świetle standardów praw człowieka

Marta Lang

Recenzenci: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ, prof. UAM
prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło UG
Redaktor prowadzący:
Beata Króliczak-Zajko
Korekta:
Beata Urbańska
Opracowanie graficzne:
Karol Cyranowicz
Skład:
Paweł Banasiak
© by Jagielloński Instytut Wydawniczy
© by Marta Lang
Toruń 2021

Zobacz też

„More perfect Union” versus „ever closer Union”

Joanna Górska-Szymczak

Idea zarządzania zintegrowanego – zarys problemu

Andrzej Potoczek

Wybrane problemy administracji w świetle standardów europejskich

Tadeusz Jasudowicz

Le Corbusier
– cień w pieczarze
Platona

Andrzej Wojciechowski

Bezpieczeństwo jako obszar zarządzania jednostką terytorialną

Andrzej Potoczek

Osoba – Wychowanie – Świętość. Refleksje pedagogiczno-teologiczne

Ireneusz Werbiński

Formularz kontaktowy

„Prawo do życia w świetle standardów praw człowieka”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.