Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Prawo do życia w świetle standardów praw człowieka

Marta Lang

Recenzenci: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ, prof. UAM
prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło UG
Redaktor prowadzący:
Beata Króliczak-Zajko
Korekta:
Beata Urbańska
Opracowanie graficzne:
Karol Cyranowicz
Skład:
Paweł Banasiak
© by Jagielloński Instytut Wydawniczy
© by Marta Lang
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej