Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Quo vadis nauczycielu?”

Renata Brzezińska

Recenzenci:
dr hab. Lidia Marszałek, prof. Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku
dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Redakcja: Renata Brzezińska
Korekta: Sylwia Sass
Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Renata Brzezińska
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej