Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Współczesne problemy wieku senioralnego. Szanse i zagrożenia

Renata Brzezińska

Recenzenci:
ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Agata Chabior, prof Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Korekta: Anna Przybysz
Opracowanie graficzne serii: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Renata Brzezińska
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej