Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Wykonawcy wyroków śmierci w Polsce w XX wieku. Historia nieznana

Jan Sebastian Meler

Recenzenci: dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS
dr hab. Przemysław Dąbrowski, prof. UWM

Korekta: Aneta Dąbrowska-Korzus
Marta Malinowska-Reich
Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Paweł Banasiak

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c.
oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy & Jan Sebastian Meler
Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej