Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Bezpieczeństwo lokalne – wybrane aspekty

Grzegorz Górski, Andrzej Potoczek

Recenzenci:
dr hab. Antoni Olak, prof. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
dr hab. Mieczysław Dudek, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

Redaktor prowadzący: Beata Króliczak-Zajko

Redakcja: Marta Malinowska-Reich

Korekta: Anna Filipska

Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko

Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Grzegorz Górski, Andrzej Potoczek

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy
Toruń 2020

Zobacz też

Autoformacja dziś

Elwira Balcer

Współczesne problemy wieku senioralnego. Szanse i zagrożenia

Renata Brzezińska

Orzecznictwo Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w skargach zbiorowych

Tadeusz Jasudowicz

Miłosz a malarstwo

Ewa Dryglas-Komorowska

On life, death and liberty

Marta Lang

„More perfect Union” versus „ever closer Union”

Joanna Górska-Szymczak

Formularz kontaktowy

„Bezpieczeństwo lokalne – wybrane aspekty”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.