Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Bezpieczeństwo lokalne – wybrane aspekty

Grzegorz Górski, Andrzej Potoczek

Recenzenci:
dr hab. Antoni Olak, prof. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
dr hab. Mieczysław Dudek, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

Redaktor prowadzący: Beata Króliczak-Zajko

Redakcja: Marta Malinowska-Reich

Korekta: Anna Filipska

Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko

Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Grzegorz Górski, Andrzej Potoczek

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy
Toruń 2020

Zobacz też

Zobacz więcej