Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Bezpieczeństwo w Polsce i Europie – wybrane aspekty

Grzegorz Górski, Krzysztof Garczewski, Anna Garczewska, Andrzej Potoczek

Redakcja:
Grzegorz Górski
Krzysztof Garczewski
Anna Garczewska
Andrzej Potoczek

Recenzenci:
ks. dr hab. Mirosław Michalski - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
dr hab. Antoni Olak - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ISBN 978-83-65824-23-3

Wydawca:
Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe

Zobacz też

Zobacz więcej