Monografie Akademii Jagiellońskiej

Edukacja ku nowym kompetencjom nauczyciela XXI wieku – pomiędzy zachowawczością a nowymi perspektywami

Dagna Czerwonka

Recenzenci:
dr hab. Małgorzata Muszyńska, prof. WSB Toruń
ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Akademia Jagiellońska – Toruńska Szkoła Wyższa

Korekta: Beata Antczak-Sabala
Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Mariusz Syguła

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Dagna Czerwonka
Toruń 2023

Zobacz też

Bezpieczeństwo jako obszar zarządzania jednostką terytorialną

Andrzej Potoczek

„More perfect Union” versus „ever closer Union”

Joanna Górska-Szymczak

Le Corbusier
– cień w pieczarze
Platona

Andrzej Wojciechowski

Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

Włodzimierz Wysocki

Wybrane koncepcje autoformacji. Analiza psychologiczno-pedagogiczna

Elwira Balcer

Sejmik województwa na tle transpozycji samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej

Karolina Muzyczka

Formularz kontaktowy

„Edukacja ku nowym kompetencjom nauczyciela XXI wieku – pomiędzy zachowawczością a nowymi perspektywami”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.