Monografie Akademii Jagiellońskiej

Edukacja ku nowym kompetencjom nauczyciela XXI wieku – pomiędzy zachowawczością a nowymi perspektywami

Dagna Czerwonka

Recenzenci:
dr hab. Małgorzata Muszyńska, prof. WSB Toruń
ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Akademia Jagiellońska – Toruńska Szkoła Wyższa

Korekta: Beata Antczak-Sabala
Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Mariusz Syguła

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Dagna Czerwonka
Toruń 2023

Zobacz też

Zobacz więcej