Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Historia administracji .

Grzegorz Górski

Podręcznik akademicki poświęcony historii administracji jako kluczowej sfery działalności państwa i społeczeństwa od czasów starożytnych po współczesność.

Następujący po 1990 r. intensywny rozwój wyższego szkolnictwa prywatnego spowodował także swoisty renesans studiów na kierunku administracja. Jednym z istotnych przedmiotów wprowadzających w studia na tym kierunku jest historia administracji. Wydaje się bowiem i oczywiste, i konieczne, by student mający poznawać różnorakie zagadnienia związane z ustrojem i funkcjonowaniem współczesnej administracji, dysponował odpowiednią perspektywą historyczną. Ta winna mu wyjaśniać problematykę powstawania określonych instytucji i form działania administracji w długim procesie historycznym. Dzięki temu możliwe jest lepsze zrozumienie istniejących dziś rozwiązań.

Redakcja:
Grzegorz Górski

Wydawca:
Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe

ISBN 978-83-65824-07-3

Zobacz też

Zobacz więcej