Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Historia ustrojów państw.

Grzegorz Górski

Przekrojowa monografia poświęcona ustrojom państwowym od czasów starożytnych, aż po współczesność.

Podstawowym celem, przyświecającym autorowi niniejszego podręcznika było to, by przy zachowaniu wymogu prezentacji podstawowej faktografii, lokalizującej również problematykę ustrojową danego kraju w konkretnej sytuacji historycznej i społecznej, dążyć jednocześnie w ramach wielkich całości do ujęć przeglądowych, uwzględniających elementy komparatystyczne. Stąd niemal każda część poprzedzona została rozdziałem charakteryzującym podstawowe zagadnienia ustrojowe prezentowanej epoki.

Redakcja:
Grzegorz Górski

Wydawca:
Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe

ISBN 978-83-65824-03-5

Zobacz też

Zobacz więcej