Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Liberum Veto – chluba czy przekleństwo

Michał Zbigniew Dankowski

Redakcja:
Michał Zbigniew Dankowski

Recenzenci:
dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
dr hab. Tomasz Tulejski, prof. UŁ

Ilustracje
NAC, Wikimedia Commons (domena publiczna),
zbiory własne autora

ISBN 978-83-65824-27-1

Wydawca:
Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe

Zobacz też

Polityka
oświatowa
państwa
polskiego
w latach 1955–1970

Ludwik Stanisław Szuba

Edukacyjny potencjał pieszych pielgrzymek na Jasną Górę

Karolina Wiśniewska

Ut omnes aliquam partem habeant in principatu Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty w myśli Tomasza z Akwinu

Adam Machowski

Bezpieczeństwo lokalne – wybrane aspekty

Grzegorz Górski, Andrzej Potoczek

Wykonawcy wyroków śmierci w Polsce w XX wieku. Historia nieznana

Jan Sebastian Meler

Cnoty społeczne u Konfucjusza i Tomasza z Akwinu. Studium porównawcze nad sprawnościami moralnymi wschodu i zachodu

Adam Machowski

Formularz kontaktowy

„Liberum Veto – chluba czy przekleństwo”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.