Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Liberum Veto – chluba czy przekleństwo

Michał Zbigniew Dankowski

Redakcja:
Michał Zbigniew Dankowski

Recenzenci:
dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
dr hab. Tomasz Tulejski, prof. UŁ

Ilustracje
NAC, Wikimedia Commons (domena publiczna),
zbiory własne autora

ISBN 978-83-65824-27-1

Wydawca:
Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe

Zobacz też

Zobacz więcej