Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Ochrona
srodowiska
w Rosji
Wybrane aspekty prawno-por6wnawcze

Magdalena Micińska

Recenzenci: dr. hab. prof. KUL Grzegorz Górski, Kolegium Jagiellońskie w Toruniu
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. – Tomaś Masaryk University Brno (Czechia)

Korekta: Aneta Dąbrowska-Korzus
Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c.
oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy & Magdalena Micińska
Współpraca wydawnicza: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c.
oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej