Historia

Opozycja demokratyczna w Toruniu i w województwie toruńskim w latach 1976–1980

Wojciech Polak Sylwia Galij-Skarbińska Aleksandra Jankowska-Wojdyło Michał Białkowski

Recenzenci:
dr hab. Piotr Grochmalski, prof. UMK
dr hab. Arkadiusz Czwołek

Redaktorzy naukowi:
prof. dr hab. Wojciech Polak
dr Sylwia Galij-Skarbińska
Korekta, opracowanie graficzne, skład:
Jagielloński Instytut Wydawniczy

Copyright by Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Aleksandra Jankowska-Wojdyło,
Michał Białkowski

Publikacja sfinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ISBN 978-83-65824-00-4

Wydawca:
Jagielloński Instytut Wydawniczy

Zobacz też

Zobacz więcej