Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Panorama problematyki współczesnego ojcostwa

Anna Więcławska

Recenzenci:
ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Toruń
prof. dr hab. Krystyna Żuchelkowska, Kolegium Jagiellońskie, Toruń

Redaktor prowadzący: Beata Króliczak-Zajko

Redakcja: Anna Więcławska

Korekta: Anna Filipska

Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko

Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Anna Więcławska

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy

Zobacz też

Zobacz więcej