Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Polonia Restituta. Ustrój Państwa Polskiego w XX wieku.

Grzegorz Górski

Niniejsza monografia jest podręcznikiem dla studentów chcących poznać historię ustroju Polski w XX wieku.

Historia ustroju naszego kraju w XX wieku była niemniej ciekawa, tragiczna, pełna dziejowych zwrotów akcji, co historia polityczna i społeczna Polaków w stuleciu wojen i totalitaryzmów.

Niniejsza monografia jest dokładnym zapisem i analizą zmian ustrojowych Państwa Polskiego, kontekstów historycznych, w jakich się te zmiany dokonywały oraz skutków dla systemu państwowego i społecznego, jakie niosły te zmiany.

Redakcja:
Grzegorz Górski

Wydawca:

ISBN 978-83-65824-14-1

Zobacz też

Zobacz więcej