Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Prawne problemy tragedii smoleńskiej. Teksty i materiały.

Grzegorz Górski

Publikacja w wyczerpujący sposób opisuje prawne aspekty tragicznej śmierci elity Polskiego Narodu ze śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonką na czele. Autorzy nie stronią od stawiania ważnych pytań, które wciąż domagają się odpowiedzi.

Katastrofa ta – zważywszy na jej śmiertelne pokłosie w postaci straszliwej śmierci 96 osób, prawdziwej elity politycznej i wojskowej Narodu Polskiego, z Prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego Małżonką Marią Kaczyńską na czele, jak również na wieloletnie już cierpienia Ich Bliskich może i powinna być określana mianem Tragedii Smoleńskiej. Z kolei, uwzględniając jej mroczne okoliczności, a zwłaszcza miarę jej zafałszowania w raportach MAK-u i komisji Millera, a także odrzucenie przez Rosję jakiegokolwiek współdziałania w dobrej wierze dla wyjaśnienia jej przebiegu i jej skutków – może i powinna być nazywana także wielką Tajemnicą Smoleńską.

Redakcja:
Grzegorz Górski

Wydawca:
Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe

ISBN 978-83-65824-17-2

Zobacz też

Zobacz więcej