Monografie Kolegium Jagielońskiego

Problematyka podatkowa w orzecznictwie strasburskim

Tadeusz Jasudowicz

Recenzenci: dr hab. Michał Balcerzak, prof UMK
prof. dr hab. Bożena Gronowska

Redaktor prowadzący: Beata Króliczak-Zajko

Korekta: Bartłomiej Kuczkowski

Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko

Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Tadeusz Jasudowicz

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" & Jagieloński Instytut Wydawniczy

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy

Zobacz też

Zobacz więcej