Monografie Kolegium Jagielońskiego

Problematyka podatkowa w orzecznictwie strasburskim

Tadeusz Jasudowicz

Recenzenci: dr hab. Michał Balcerzak, prof UMK
prof. dr hab. Bożena Gronowska

Redaktor prowadzący: Beata Króliczak-Zajko

Korekta: Bartłomiej Kuczkowski

Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko

Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Tadeusz Jasudowicz

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” & Jagieloński Instytut Wydawniczy

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy

Zobacz też

Zamknięte
miasta Rosji
Aspekty
prawnoustrojowe
i społeczne

Magdalena Micińska

Współczesne problemy wieku senioralnego. Szanse i zagrożenia

Renata Brzezińska

Wychowanie wobec współczesnych wyzwań

Eugeniusz Suwiński

Działalność
Kujawsko-Pomorskiego
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka
w Toruniu
w latach 1964–2020

Dagna Czerwonka

Bezpieczeństwo lokalne – wybrane aspekty

Grzegorz Górski, Andrzej Potoczek

Wykonawcy wyroków śmierci w Polsce w XX wieku. Historia nieznana

Jan Sebastian Meler

Formularz kontaktowy

„Problematyka podatkowa w orzecznictwie strasburskim”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.