Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Rola administracji w budowie pozycji Chińskiej Republiki Ludowej jako supermocarstwa

Karolina Muzyczka

Recenzenci:
dr Sławomir Sadowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Oldřich Hájek, prof. Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu

Korekta: Bartłomiej Kuczkowski
Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Karolina Muzyczka

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” & Jagielloński Instytut Wydawniczy

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy

Toruń 2021

Zobacz też

Liberum Veto – chluba czy przekleństwo

Michał Zbigniew Dankowski

Katolicki wymiar edukacji domowej

Wojciech Jerzy Skotnicki

Ochrona wolności religijnej w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna

Przemysław Komorowski

On life, death and liberty

Marta Lang

Ochrona
środowiska
w Rosji
Wybrane aspekty prawno-porównawcze

Magdalena Micińska

Polonia Restituta. Ustrój Państwa Polskiego w XX wieku.

Grzegorz Górski

Formularz kontaktowy

„Rola administracji w budowie pozycji Chińskiej Republiki Ludowej jako supermocarstwa”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.