Monografie Kolegium Jagielońskiego

Rola administracji w budowie pozycji Chińskiej Republiki Ludowej jako supermocarstwa

Karolina Muzyczka

dr Sławomir Sadowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Oldřich Hájek, prof. Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu

Redaktor prowadzący: Beata Króliczak-Zajko

Korekta: Bartłomiej Kuczkowski

Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko

Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Karolina Muzyczka

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” & Jagielloński Instytut Wydawniczy

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy

Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej