Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Rzeczpospolita polsko-litewska.

Grzegorz Górski

Redakcja:
Grzegorz Górski

Wydawca:
Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe

ISBN 978-83-65824-04-2

Zobacz też

Działalność
Kujawsko-Pomorskiego
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka
w Toruniu
w latach 1964–2020

Dagna Czerwonka

Wybrane problemy administracji w świetle standardów europejskich

Tadeusz Jasudowicz

Osoba – Wychowanie – Świętość. Refleksje pedagogiczno-teologiczne

Ireneusz Werbiński

Edukacja ku nowym kompetencjom nauczyciela XXI wieku – pomiędzy zachowawczością a nowymi perspektywami

Dagna Czerwonka

Ochrona
srodowiska
w Rosji
Wybrane aspekty prawno-por6wnawcze

Magdalena Micińska

Idea zarządzania zintegrowanego – zarys problemu

Andrzej Potoczek

Formularz kontaktowy

„Rzeczpospolita polsko-litewska.”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.