Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Sejmik województwa na tle transpozycji samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej

Karolina Muzyczka

Recenzenci:
Dr hab. Magdalena Redo, prof. UMK w Toruniu
Dr hab. Mirosław A. Michalski, prof. ChAT

Korekta: Paulina Kujaczyńska
Opracowanie graficzne serii: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Karol Cyranowicz
Projekt okładki przygotowano na podstawie zdjęć Andrzeja Goińskiego
i Szymona Zdziebło/tarantoga.pl wykonanych dla Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Karolina Muzyczka
Toruń 2021

Zobacz też

Katolicki wymiar edukacji domowej

Wojciech Jerzy Skotnicki

Ut omnes aliquam partem habeant in principatu Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym wspólnoty w myśli Tomasza z Akwinu

Adam Machowski

Wybrane koncepcje autoformacji. Analiza psychologiczno-pedagogiczna

Elwira Balcer

Nueva Planta Filipa V – konstytucja absolutyzmu. Studium ustrojowo-administracyjne z dziejów Hiszpanii w początkach XVIII w.

Michał Zbigniew Dankowski

Prawne problemy tragedii smoleńskiej. Teksty i materiały.

Grzegorz Górski

Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

Włodzimierz Wysocki

Formularz kontaktowy

„Sejmik województwa na tle transpozycji samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.