Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Sejmik województwa na tle transpozycji samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej

Karolina Muzyczka

Recenzenci:
Dr hab. Magdalena Redo, prof. UMK w Toruniu
Dr hab. Mirosław A. Michalski, prof. ChAT

Korekta: Paulina Kujaczyńska
Opracowanie graficzne serii: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Karol Cyranowicz
Projekt okładki przygotowano na podstawie zdjęć Andrzeja Goińskiego
i Szymona Zdziebło/tarantoga.pl wykonanych dla Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Karolina Muzyczka
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej