Województwo Kujawsko- Pomorskie w perspektywie rozwoju lokalnego i regionalnego – problemy teorii i praktyki

Andrzej Potoczek

Recenzenci:
Prof. dr hab. Piotr Kwiatkiewicz
Prof. dr hab. Mieczysław Dudek

Wydawca:

ISBN 978-83-65824-29-5

Zobacz też

Zobacz więcej