Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Wybrane koncepcje autoformacji. Analiza psychologiczno-pedagogiczna

Elwira Balcer

Recenzenci: dr hab. Alina Rynio, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński

Korekta: Anna Filipska, Marta Malinowska-Reich
Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut
Wydawniczy & Elwira Balcer

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej