Monografie Akademii Jagiellońskiej

Orzecznictwo Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w skargach zbiorowych

Tadeusz Jasudowicz

Zamknięte
miasta Rosji
Aspekty
prawnoustrojowe
i społeczne

Magdalena Micińska

Wykonawcy wyroków śmierci w Polsce w XX wieku. Historia nieznana

Jan Sebastian Meler

Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa ogólnego Polski

Włodzimierz Wysocki

Prawo do życia w świetle standardów praw człowieka

Marta Lang

Polityka
oświatowa
państwa
polskiego
w latach 1955–1970

Ludwik Stanisław Szuba

Działalność
Kujawsko-Pomorskiego
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka
w Toruniu
w latach 1964–2020

Dagna Czerwonka

Ochrona
środowiska
w Rosji
Wybrane aspekty prawno-porównawcze

Magdalena Micińska

Współczesne problemy wieku senioralnego. Szanse i zagrożenia

Renata Brzezińska

Administracja
publiczna
w II Rzeczypospolitej

Grzegorz Górski, Joanna Górska-Szymczak

Le Corbusier
– cień w pieczarze
Platona

Andrzej Wojciechowski

Cohesion and Business Policy in V4 Countries

Oldřich Hájek

Quo vadis nauczycielu?”

Renata Brzezińska

Ochrona wolności religijnej w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna

Przemysław Komorowski

Sejmik województwa na tle transpozycji samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej

Karolina Muzyczka

Edukacyjny potencjał pieszych pielgrzymek na Jasną Górę

Karolina Wiśniewska

Cnoty społeczne u Konfucjusza i Tomasza z Akwinu. Studium porównawcze nad sprawnościami moralnymi wschodu i zachodu

Adam Machowski

Edukacja ku nowym kompetencjom nauczyciela XXI wieku – pomiędzy zachowawczością a nowymi perspektywami

Dagna Czerwonka

Katolicki wymiar edukacji domowej

Wojciech Jerzy Skotnicki

On life, death and liberty

Marta Lang

Nueva Planta Filipa V – konstytucja absolutyzmu. Studium ustrojowo-administracyjne z dziejów Hiszpanii w początkach XVIII w.

Michał Zbigniew Dankowski

Osoba – Wychowanie – Świętość. Refleksje pedagogiczno-teologiczne

Ireneusz Werbiński

Wybrane koncepcje autoformacji. Analiza psychologiczno-pedagogiczna

Elwira Balcer

Wychowanie w skautingu
–harcerstwie

Wojciech Jerzy Skotnicki