Wydawnictwa Akademickie

Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu Early medieval and early modern burial site in Pień

pod redakcją / edited by Dariusz Poliński

Opozycja demokratyczna w Toruniu i w województwie toruńskim w latach 1976–1980

Wojciech Polak Sylwia Galij-Skarbińska Aleksandra Jankowska-Wojdyło Michał Białkowski

Czas próby Kościół katolicki w okresie PRL

Redakcja naukowa: Wojciech Polak, Arkadiusz Czwołek, Sylwia Galij-Skarbińska