Nasze książki

Polityka terytorialna jako polityka publiczna.

Andrzej Potoczek

Rzeczpospolita polsko-litewska.

Grzegorz Górski

Historia ustrojów państw.

Grzegorz Górski

Administracja jej etyka i pragmatyka służbowa

Zbigniew Szonert

„More perfect Union” versus „ever closer Union”

Joanna Górska-Szymczak