„More perfect Union” versus „ever closer Union”

Joanna Górska-Szymczak


Redakcja:
Joanna Górska-Szymczak

Opracowanie graficzne:
Beata Króliczak-Zajko
Machina Druku

Korekta:
Anna Filpska

Skład i łamanie:
Karol Cyranowicz

ISBN 978-83-65824-19-6

Zobacz też

Zobacz więcej