Finansowanie ze środków MEiN

Działalność Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu w latach 1964–2020
Autor: Dagna Czerwonka
Wartość projektu: 28 113,80
Wartość dofinansowania: 25 302,42
Link: https://jiw.edu.pl/bez-kategorii/dzialalnosckujawsko-pomorskiegospecjalnego-osrodkaszkolno-wychowawczegoim-janusza-korczakaw-toruniuw-latach-1964-2020/

Ochrona wolności religijnej w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna
Autor: Przemysław Komorowski
Wartość projektu: 34 307,90
Wartość dofinansowania: 30 877,11
Link: https://jiw.edu.pl/bez-kategorii/ochrona-wolnosci-religijnej-w-systemie-europejskiej-konwencji-praw-czlowieka-analiza-krytyczna/

Ochrona środowiska w Rosji. Wybrane aspekty prawno-porównawcze
Autor: Magdalena Micińska
Wartość projektu: 34 752,30
Wartość dofinansowania: 31 277,07
Link: https://jiw.edu.pl/ksiazki/ochronasrodowiskaw-rosjiwybrane-aspekty-prawno-por6wnawcze/

Edukacyjny potencjał pieszych pielgrzymek na Jasną Górę
Autor: Karolina Wiśniewska
Wartość projektu: 49 964,20
Wartość dofinansowania: 44 967,78
Link: https://jiw.edu.pl/bez-kategorii/edukacyjny-potencjal-pieszych-pielgrzymek-na-jasna-gore/

Orzecznictwo Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w skargach zbiorowych
Autor: Tadeusz Jasudowicz
Wartość projektu: 79 945,80
Wartość dofinansowania: 71 951,22
Link: https://jiw.edu.pl/ksiazki/orzecznictwo-europejskiego-komitetu-praw-spolecznych-w-skargach-zbiorowych/

Le Corbusier – cień w pieczarze Platona
Autor: Andrzej Wojciechowski
Wartość projektu: 73 752,80
Wartość dofinansowania: 66 377,52
Link: https://jiw.edu.pl/bez-kategorii/le-corbusier-cien-w-pieczarzeplatona/

Wybrane koncepcje autoformacji. Analiza psychologiczno-pedagogiczna
Autor: Elwira Balcer
Wartość projektu: 30 180,70
Wartość dofinansowania: 27 162,63
Link: https://jiw.edu.pl/ksiazki/wybrane-koncepcje-autoformacji-analiza-psychologiczno-pedagogiczna/

Cohesion and Business Policy in V4 Countries
Autor: Oldřich Hájek
Wartość projektu: 16 775,00
Wartość dofinansowania: 15 097,50
Link: https://jiw.edu.pl/bez-kategorii/cohesion-and-business-policy-in-v4-countries/

Wychowanie wobec współczesnych wyzwań
Autor: Eugeniusz Suwiński
Wartość projektu: 21 589,70
Wartość dofinansowania: 19 430,73
Link: https://jiw.edu.pl/aktualnosci/wychowanie-wobec-wspolczesnych-wyzwan-2/

Sejmik województwa na tle transpozycji samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej
Autor: Karolina Muzyczka
Wartość projektu: 40 807,80
Wartość dofinansowania: 36 727,02
Link: https://jiw.edu.pl/ksiazki/sejmik-wojewodztwa-na-tle-transpozycji-samorzadu-terytorialnego-rzeczypospolitej-polskiej/

Współczesne problemy wieku senioralnego. Szanse i zagrożenia
Autor: Renata Brzezińska
Wartość projektu: 24 510,20
Wartość dofinansowania: 22 059,18
Link: https://jiw.edu.pl/bez-kategorii/wspolczesne-problemy-wieku-senioralnego-szanse-i-zagrozenia/

Wychowanie w skautingu –harcerstwie
Autor: Wojciech Skotnicki
Wartość projektu: 28 385,50
Wartość dofinansowania: 25 546,95
Link: https://jiw.edu.pl/aktualnosci/wychowanie-w-skautingu-harcerstwie/

Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1955–1970
Autor: Ludwik Szuba
Wartość projektu: 70 527,60
Wartość dofinansowania: 63 474,84
Link: https://jiw.edu.pl/bez-kategorii/politykaoswiatowapanstwapolskiegow-latach-1955-1970/

Prawo do życia w świetle standardów praw człowieka
Auto: Marta Lang
Wartość projektu: 40 000,00
Wartość dofinansowania: 36 000,00
Link: https://jiw.edu.pl/bez-kategorii/prawo-do-zycia-w-swietle-standardow-praw-czlowieka/

Edukacja ku nowym kompetencjom nauczyciela XXI wieku życia w świetle standardów praw człowieka
Autor: Dagna Czerwonka
Wartość projektu: 16 805,56
Wartość dofinansowania: 15 125,00
Link: https://jiw.edu.pl/ksiazki/edukacja-ku-nowym-kompetencjom-nauczyciela-xxi-wieku-pomiedzy-zachowawczoscia-a-nowymi-perspektywami/

Cnoty społeczne u Konfucjusza i Tomasza z Akwinu
Autor: Adam Machowski
Wartość projektu: 33 000,00
Wartość dofinansowania: 29 700,00
Link: https://jiw.edu.pl/aktualnosci/cnoty-spoleczne-u-konfucjusza-i-tomasza-z-akwinu-studium-porownawcze-nad-sprawnosciami-moralnymi-wschodu-i-zachodu/

Osoba – wychowanie – świętość
Autor: Ireneusz Werbiński
Wartość projektu: 19 250,00
Wartość dofinansowania: 17 325,00
Link: https://jiw.edu.pl/bez-kategorii/osoba-wychowanie-swietosc-refleksje-pedagogiczno-teologiczne/

Nueva Planta Filipa V – konstytucja absolutyzmu
Autor: Michał Dankowski
Wartość projektu: 22 000,00
Wartość dofinansowania: 19 800,00
Link: https://jiw.edu.pl/bez-kategorii/nueva-planta-filipa-v-konstytucja-absolutyzmu-studium-ustrojowo-administracyjne-z-dziejow-hiszpanii-w-poczatkach-xviii-w/

Katolicki wymiar edukacji domowej
Autor: Wojciech Skotnicki
Wartość projektu: 17 111,11
Wartość dofinansowania: 15 400,00
Link: https://jiw.edu.pl/aktualnosci/katolicki-wymiar-edukacji-domowej/

On life death and liberty
Autor: Marta Lang
Wartość projektu: 22 000,00
Wartość dofinansowania: 19 800,00
Link: https://jiw.edu.pl/aktualnosci/on-life-death-and-liberty/