Finansowanie ze środków MEiN

Orzecznictwo Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w skargach zbiorowych

Tadeusz Jasudowicz
Wartość projektu: 79945.80zł
Wartość dofinansowania: 71951.22zł

Prawo do życia w świetle standardów praw człowieka

Marta Lang
Wartość projektu: 40000.00zł
Wartość dofinansowania: 36000.00zł

Polityka
oświatowa
państwa
polskiego
w latach 1955–1970

Ludwik Stanisław Szuba
Wartość projektu: 70527.60zł
Wartość dofinansowania: 63474.84zł

Działalność
Kujawsko-Pomorskiego
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka
w Toruniu
w latach 1964–2020

Dagna Czerwonka
Wartość projektu: 28113.80zł
Wartość dofinansowania: 25302.42zł

Ochrona
srodowiska
w Rosji
Wybrane aspekty prawno-por6wnawcze

Magdalena Micińska
Wartość projektu: 34752.30zł
Wartość dofinansowania: 31277.07zł

Współczesne problemy wieku senioralnego. Szanse i zagrożenia

Renata Brzezińska
Wartość projektu: 24510.20zł
Wartość dofinansowania: 22059.18zł

Le Corbusier
– cień w pieczarze
Platona

Andrzej Wojciechowski
Wartość projektu: 73752.80zł
Wartość dofinansowania: 66377.52zł

Cohesion and Business Policy in V4 Countries

Oldřich Hájek
Wartość projektu: 16775.00zł
Wartość dofinansowania: 15097.50zł

Ochrona wolności religijnej w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna

Przemysław Komorowski
Wartość projektu: 34307.90zł
Wartość dofinansowania: 30877.11zł

Sejmik województwa na tle transpozycji samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej

Karolina Muzyczka
Wartość projektu: 40807.80zł
Wartość dofinansowania: 36727.02zł

Edukacyjny potencjał pieszych pielgrzymek na Jasną Górę

Karolina Wiśniewska
Wartość projektu: 49964.20zł
Wartość dofinansowania: 44967.78zł

Cnoty społeczne u Konfucjusza i Tomasza z Akwinu. Studium porównawcze nad sprawnościami moralnymi wschodu i zachodu

Adam Machowski
Wartość projektu: 33000.00zł
Wartość dofinansowania: 29700.00zł

Edukacja ku nowym kompetencjom nauczyciela XXI wieku – pomiędzy zachowawczością a nowymi perspektywami

Dagna Czerwonka
Wartość projektu: 16805.56zł
Wartość dofinansowania: 15125.00zł

Katolicki wymiar edukacji domowej

Wojciech Jerzy Skotnicki
Wartość projektu: 17111.11zł
Wartość dofinansowania: 15400.00zł

On life, death and liberty

Marta Lang
Wartość projektu: 22000.00zł
Wartość dofinansowania: 19800.00zł

Nueva Planta Filipa V – konstytucja absolutyzmu. Studium ustrojowo-administracyjne z dziejów Hiszpanii w początkach XVIII w.

Michał Zbigniew Dankowski
Wartość projektu: 22000.00zł
Wartość dofinansowania: 19800.00zł

Osoba – Wychowanie – Świętość. Refleksje pedagogiczno-teologiczne

Ireneusz Werbiński
Wartość projektu: 19250.00zł
Wartość dofinansowania: 17325.00zł

Wybrane koncepcje autoformacji. Analiza psychologiczno-pedagogiczna

Elwira Balcer
Wartość projektu: 30180.70zł
Wartość dofinansowania: 27162.63zł

Wychowanie w skautingu
–harcerstwie

Wojciech Jerzy Skotnicki
Wartość projektu: 28385.50zł
Wartość dofinansowania: 25546.95zł

Wychowanie wobec współczesnych wyzwań

Eugeniusz Suwiński
Wartość projektu: 21589.70zł
Wartość dofinansowania: 19430.73zł