Monografie Kolegium Jagielońskiego

Polityka terytorialna jako polityka publiczna.

Andrzej Potoczek

Podręcznik akademicki ukazujący problematykę polityki lokalnej w aspekcie prawnym, politycznym, społecznym i ekonomicznym.

Polityka regionalna to przestrzeń współdziałania organów centralnych, samorządowych i społeczeństwa obywatelskiego. To też sfera życia publicznego, która ma wielki bezpośredni wpływ na obywateli, a i oni sami są ważnym czynnikiem kształtującym różne wymiary tejże polityki. Niniejsza monografia opisuje różne wymiary polityki regionalnej, a także wskazuje na jej wzajemne powiązania i wpływy z lokalnymi społecznościami.

Recenzenci:
dr Jerzy Stępień (UP Poznań),
prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki (UP Poznań)

ISBN 978-83-65824-06-6

Wydawca:
Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe

Zobacz też

Zobacz więcej