Monografie Kolegium Jagielońskiego

Einen Schaden vergüten czyli o imperatywie wynagrodzenia szkód popełnionych przez Niemców w Polsce 1939–1945

Joanna Górska- Szymczak Grzegorz Górski

Recenzenci:
prof. dr Radek Jurčik, Ph.D.
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hajek, Ph.D., MBA

Redaktor prowadzący: Beata Króliczak-Zajko

Korekta: Anna Filipska

Opracowanie graficzne: Beata Króliczak-Zajko

Skład: Paweł Banasiak

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. & Jagielloński Instytut Wydawniczy & Joanna Górska-Szymczak, Grzegorz Górski

Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej