Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Orzecznictwo Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w skargach zbiorowych

Tadeusz Jasudowicz

Recenzenci:
dr hab. Bożena Gronowska, prof. WPiA UMK w Toruniu
dr hab. OldĹ™ich Hájek, prof. Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu

Korekta: Sylwia Sass
Projekt okładki: Karol Cyranowicz
Skład: Karol Cyranowicz
Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Tadeusz Jasudowicz
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej