Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Orzecznictwo Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w skargach zbiorowych

Tadeusz Jasudowicz

Recenzenci:
dr hab. Bożena Gronowska, prof. WPiA UMK w Toruniu
dr hab. Oldrich Hajek, prof. Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu

Korekta: Sylwia Sass
Projekt okładki: Karol Cyranowicz
Skład: Karol Cyranowicz
Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Tadeusz Jasudowicz
Toruń 2021

Zobacz też

Selected studies on Polish Constitutional History

Grzegorz Górski

Polonia Restituta. Ustrój Państwa Polskiego w XX wieku.

Grzegorz Górski

Ochrona wolności religijnej w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna

Przemysław Komorowski

Rola administracji w budowie pozycji Chińskiej Republiki Ludowej jako supermocarstwa

Karolina Muzyczka

Liberum Veto – chluba czy przekleństwo

Michał Zbigniew Dankowski

Bezpieczeństwo lokalne – wybrane aspekty

Grzegorz Górski, Andrzej Potoczek

Formularz kontaktowy

„Orzecznictwo Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w skargach zbiorowych”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.