Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Zamknięte
miasta Rosji
Aspekty
prawnoustrojowe
i społeczne

Magdalena Micińska

Recenzenci:
doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. z Tomas Bata Univeristy in Zlin
dr. hab. prof. KUL Grzegorz Górski, Kolegium Jagiellońskie w Toruniu

Korekta: Aneta Dąbrowska-Korzus
Opracowanie graficzne serii: Beata Króliczak-Zajko
Projekt okładki: Karol Cyranowicz
Skład: Mariusz Syguła

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Magdalena Micińska
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej