Monografie Akademii Jagiellońskiej

Katolicki wymiar edukacji domowej

Wojciech Jerzy Skotnicki

Recenzenci: Ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Cichosz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński – Akademia Jagiellońska w Toruniu

Korekta: Joanna Panek, Marta Malinowska-Reich
Opracowanie graficzne serii: Beata Króliczak-Zajko
Projekt okładki: Karol Cyranowicz
Skład: Firet

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut
Wydawniczy & Wojciech Jerzy Skotnicki
Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy
Toruń 2023

Zobacz też

Zobacz więcej