Monografie Akademii Jagiellońskiej

Katolicki wymiar edukacji domowej

Wojciech Jerzy Skotnicki

Recenzenci: Ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Cichosz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński – Akademia Jagiellońska w Toruniu

Korekta: Joanna Panek, Marta Malinowska-Reich
Opracowanie graficzne serii: Beata Króliczak-Zajko
Projekt okładki: Karol Cyranowicz
Skład: Firet

Copyright by © Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut
Wydawniczy & Wojciech Jerzy Skotnicki
Współpraca wydawnicza:
Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c. oraz Jagielloński Instytut Wydawniczy
Toruń 2023

Zobacz też

„More perfect Union” versus „ever closer Union”

Joanna Górska-Szymczak

Zamknięte
miasta Rosji
Aspekty
prawnoustrojowe
i społeczne

Magdalena Micińska

Polityka
oświatowa
państwa
polskiego
w latach 1955–1970

Ludwik Stanisław Szuba

Problematyka podatkowa w orzecznictwie strasburskim

Tadeusz Jasudowicz

Wrzesień 1939. Nowe spojrzenie.

Grzegorz Górski

Katolicki wymiar edukacji domowej

Wojciech Jerzy Skotnicki

Formularz kontaktowy

„Katolicki wymiar edukacji domowej”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.