Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Administracja
publiczna
w II Rzeczypospolitej

Grzegorz Górski, Joanna Górska-Szymczak

Recenzenci:
prof. dr hab. Radek Jurčík – Ph.D. Tomaś Masaryk University Brno
prof. dr hab. Josef Kubík – Toruńska Szkoła Wyższa – Kolegium Jagiellońskie

Korekta: Sylwia Sass
Opracowanie graficzne serii: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Paweł Banasiak

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Grzegorz Górski,
Joanna Górska-Szymczak
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej