Monografie Kolegium Jagiellońskiego

Cohesion and Business Policy in V4 Countries

Oldřich Hájek

Recenzenci:
Prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. Comenius University in Bratislava, Slovakia
dr hab. prof. KUL Grzegorz Górski, Jagiellonian College in Toruń, Poland

Korekta: Anna Mądry
Opracowanie graficzne serii: Beata Króliczak-Zajko
Skład: Mariusz Syguła

Copyright by © Jagiellonian Publishing Institute & Oldřich Hájek
Toruń 2021

Zobacz też

Zobacz więcej