Historia

Czas próby Kościół katolicki w okresie PRL

Redakcja naukowa: Wojciech Polak, Arkadiusz Czwołek, Sylwia Galij-Skarbińska

Redakcja naukowa:
Wojciech Polak, Arkadiusz Czwołek, Sylwia Galij-Skarbińska
Recenzenci:
prof. dr hab. Mirosław Golon
dr hab. Piotr Grochmalski, prof. UMK

Korekta, opracowanie graficzne, skład:
Jagielloński Instytut Wydawniczy

Copyright by Redaktorzy & Autorzy

Publikacja sfinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ISBN: 978-83-65824-01-1

Wydawca:
Jagielloński Instytut Wydawniczy

Zobacz też

Zobacz więcej