Historia

Czas próby Kościół katolicki w okresie PRL

Redakcja naukowa: Wojciech Polak, Arkadiusz Czwołek, Sylwia Galij-Skarbińska

Redakcja naukowa:
Wojciech Polak, Arkadiusz Czwołek, Sylwia Galij-Skarbińska
Recenzenci:
prof. dr hab. Mirosław Golon
dr hab. Piotr Grochmalski, prof. UMK

Korekta, opracowanie graficzne, skład:
Jagielloński Instytut Wydawniczy

Copyright by Redaktorzy & Autorzy

Publikacja sfinansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ISBN: 978-83-65824-01-1

Wydawca:
Jagielloński Instytut Wydawniczy

Zobacz też

Einen Schaden vergüten czyli o imperatywie wynagrodzenia szkód popełnionych przez Niemców w Polsce 1939–1945

Joanna Górska- Szymczak Grzegorz Górski

Współczesne problemy wieku senioralnego. Szanse i zagrożenia

Renata Brzezińska

Katolicki wymiar edukacji domowej

Wojciech Jerzy Skotnicki

Edukacyjny potencjał pieszych pielgrzymek na Jasną Górę

Karolina Wiśniewska

Wybrane problemy administracji w świetle standardów europejskich

Tadeusz Jasudowicz

Działalność
Kujawsko-Pomorskiego
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
im. Janusza Korczaka
w Toruniu
w latach 1964–2020

Dagna Czerwonka

Formularz kontaktowy

„Czas próby Kościół katolicki w okresie PRL”

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem tej publikacji w wersji drukowanej prześlij nam swoje dane. Skontakujemy się z Tobą w tej sprawie.