Monografie Akademii Jagiellońskiej

Nueva Planta Filipa V – konstytucja absolutyzmu. Studium ustrojowo-administracyjne z dziejów Hiszpanii w początkach XVIII w.

Michał Zbigniew Dankowski

Recenzenci:
dr hab. Małgorzata Durbas, prof. UJD
dr hab. Grzegorz Górski, prof. Akademii Jagiellońskiej w Toruniu

Korekta: Anna Filipska
Opracowanie graficzne serii: Beata Króliczak-Zajko
Projekt okładki i skład: Karol Cyranowicz

Copyright by © Jagielloński Instytut Wydawniczy & Michał Zbigniew Dankowski
Toruń 2023

Zobacz też

Zobacz więcej